Tidligere utgaver og m√łnstre

Porto
Porto vil bli lagt til på  faktura.

Porto for et blad innenlands er pr d.d. NOK 36,-

Porto for 2-4 utgaver innenlands er pr d.d NOK 70,- 

Porto for et blad til Europa er pr d.d. NOK 47,-

Abonnement

Abonnementet består av 4 utgaver i året med minimum 9 komplette mønstre (gjerne fler) hver gang.
Bladet kommer rett i postkassen og porto er inkludert i prisen.

 

03/2017 myQuilt

myQuilt 3/2017 - utsolgt

Nr. 02/2017 myQuilt

myQuilt 2/2017 - utsolgt!

Abonnement-Norge fra utgave 4/2017

Abonnement Norge

Abonnement-Europa fra utgave 4/2017

Abonnement Europa

01/2016 myQuilt

01/2016 myQuilt

03/2015 myQuilt

Utgave nr 3-2015

02/2015 myQuilt

Utgave nr 2-2015

04/2014 myQuilt

Utgave nr 4 i 2014

03/2014 myQuilt

Utgave nr 3-2015

04/2013 myQuilt

Utgave nr 4-2013

03/2013 myQuilt

Utgave nr 3-2013 - kun få igjen!

02/2013 myQuilt

Utgave nr 2-2013

03/2012 myQuilt

Utgave nr 3 i 2012 - 9 flotte mønstre