Porto

Porto vil bli lagt til på faktura.

Porto for et blad innenlands er pr d.d. NOK 46,-

Porto for 2-15 utgaver innenlands er pr d.d NOK 79,- (registrer ditt mobilnummer slik at vi kan registrere pakken på deg)

Porto for et blad til Europa er pr d.d. NOK 60,-

Abonnement

Abonnementet består av 4 utgaver i året med minimum 9 komplette mønstre (gjerne fler) hver gang.
Bladet kommer rett i postkassen og porto er inkludert i prisen når bestilling gjennomføres før oppgitt frist.