Tidligere utgaver og mønstre

Porto
Porto vil bli lagt til på  faktura.

Porto for et blad innenlands er pr d.d. NOK 45,-

Porto for 2-4 utgaver innenlands er pr d.d NOK 88,- 

Porto for et blad til Europa er pr d.d. NOK 59,-

Abonnement

Abonnementet består av 4 utgaver i året med minimum 9 komplette mønstre (gjerne fler) hver gang.
Bladet kommer rett i postkassen og porto er inkludert i prisen når bestilling gjennomføres før oppgitt frist.

03/2021 myQuilt

Den nyeste utgaven av myQuilt

01/2021 myQuilt

Utsolgt!

UTSOLGT ! 04/2020 myQuilt

UTSOLGT! Den nyeste utgaven av myQuilt

03/2020 myQuilt

Utsolgt!

01/2020 myQuilt

myQuilt 01-2020

04/2019 myQuilt

myQuilt 04-2019

03/2019 myQuilt

03/2019 myQuilt

02/2019 myQuilt

02/2019 myQuilt

01/2019 myQuilt

myQuilt 01-2019

04/2018 myQuilt

myQuilt 04/2018

03/2018 myQuilt

myQuilt 03/2018

02/2018 myQuilt

myQuilt 02/2018

01/2018 myQuilt

myQuilt 01/2018

04/2017 myQuilt

myQuilt 04/2017

03/2017 myQuilt

myQuilt 3/2017 - utsolgt