Rettelse til mønster "Møteveska" myQuilt 1-2021

Det har skjedd en teknisk feil med trykkefila vi sendte til vårt trykkeri.
En feil som vi i redaksjonen ikke greide å fange opp før bladet gikk i trykken.
Dette gjelder figurtegningene nr. 7, 11, 12, 13, 17 og 18 (side 25-27 i bladet).
Bildet viser de riktige tegningene, slik de skal være i mønsterteksten.

Vi beklager så mye at dette har skjedd.

Rettelse utgave 01-2020 mønstertekst s. 39.

Tillegg til mønsteret "Vårstemning" (nederst i første spalte)
Riktig tekst til trinn C er: Kutt først to stk kvadrater av både stoff A og B, à 3 x 3 inch.

Rettelse i materialliste til "Juleveske" i myQuilt nr. 04-2019

Vi beklager men det har oppstått en feil i materiallisten til nevnte mønster. Stoff D ("Toweling", bredde 40 cm) riktig lengde er 110 cm, og ikke 80 cm som opplyst.

Rettelse myQuilt utgave 03-2019

Vi beklager men det har oppstått en liten feil i mønster "Julestjerne". Figur 3, side 15: kvadrat i grønn farge er merket med stoff D, rett benevnelse er stoff E.

"Få orden på små linjaler" - nr. 2 - 2019 - vi har korrigert et mål i tredje spalte på side 29, se rød uthevet tekst. Beklager feilen som har oppstått i bladet.

Slik er motivet laget:

1.  Kutt av stoff A, bomullsvatt og bakstykkestoff: à ca. 6 x 14 inch.

Halmbukker

Hent "Halmbukker" med endringer her

"Face It" - myQuilt 01/2012
- Korrigering sinde 30 merket med rødt"Bambi" - myQuilt magasin 02/2014
- Endringer side 15 - merket med rødt

"Stjerneteppe" fra myQuilt 01/2012 (pdf)
Korrigering av materiallista

"Ei veske" fra myQuilt 03/2011"
En liten rettelse på side 31 og side 33

"Tango 1"
En liten rettelse på side 27 og side 28
Gjelder kuttestørrelse på fór og nummerrering av figurer.
Avsnittet på side 27 som er endret er flyttet over på side 28.

"New York" fra myquilt 02/2013
- liten tilleggsinfo nederst midtre kolonne på  side 33

lagt til handlevogn